Auditul Calitatii Bibliografie Maken

Însușirea de către studenți a noțiunilor referitoare la auditul calității procesului, produsului și al sistemului calității dintr-o companie. Scop. Durata. Obiective. AUDITUL CALITATII - management document online, dezbatere in articol scris. ASPECTE PRACTICE PRIVIND AUDITUL SISTEMELOR CALITATII. In contextul preocuparilor actuale de implementare a unor sisteme ale calitatii, potrivit . CAPITOLUL 1- AUDITUL CALITĂȚII – DIMENSIUNI TEORETICE. 5. Obiectivele și metodologia auditului calităţii produsului. BIBLIOGRAFIE. Capitolul 1 Conceptele de sistem tehnico-economic si de calitate 1.1 Conceptul de. 6.2 Cadrul conceptual general al auditului calitatii 6.3. Anexe · Bibliografie.


Copyright © irori.me2017 | Sitemap