Ad Peperzak Bibliografie Mihail

Peperzak (Phaenomenologica 127), Dordrecht/Boston/ London 1992. Koen Boeij, Chris Bremmers, Paul Sars en Paul van Tongeren (red.), Om de waarheid te zeggen. Opstellen over filosofie en literatuur, aangeboden aan Ad. Peperzak, Kampen (Kok Agora) 1992. 'Leven, denken, eren', in: Koen Boeij, Chris Bremmers, . Adriaan Theodoor Basilius (Ad) Peperzak (born 3 July 1929) is a Dutch educator, editor and author. A member of the board of editors for Fordham University Press series Perspectives in Continental Philosophy, he has since 1991 been the Arthur J. Schmitt Professor of Philosophy at Loyola University Chicago. Before, he . Hans van Abeelen – Hans van Abeelen was the first Dutch behaviour geneticist. He obtained his M. Sc from the University of Groningen and his Ph. D. from the Catholic University of Nijmegen in 1965, where he stayed for the rest of his career as wetenschappelijk hoofdmedewerker. He was a member of the Behavior . • Ad peperzak bibliografie mihail • La sirene amsterdam recensie boek • Kritisch denken rationale define. Submit. Rating: 4.2 / 190. News.


Copyright © irori.me2017 | Sitemap